17 listopada 2018

2 listopada 2018

halloween night party

 it was really lovely evening filled with many new experiences and adventures.
i find my outfit cool.

today i'm at dad's place, but i feel a little bit of anxiousness and nervousness29 października 2018

autumn tea warm with sweaters - time

parę huji'owych fotek z ostatnich jesiennych dni
w sweterkach jest dużo cieplej.
i keep on trying, keep on learning.

22 października 2018

yesterday and today
 No, I don’t know which way I’m going,
but I can hear my way around

14 października 2018

it's all right to be me

dzisiejsze zdjęcia by huji c:
 simply everything. just lovely ♥will you echo home and make it all right
will you echo back and make it fine

21 września 2018

because the sun still shines

kilka pozostałości ze szczecina
i try to keep my balance


15 września 2018

it's not going to be bad day

jeszcze parę zdjęć, które mogły poczuć się pominięte i niedowartościowane c: